Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych

§1
  1. Dział Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, we współpracy z Polską Federacją Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, umożliwia dostęp do zewnętrznych usług sieciowych. Logowanie do tych usług nastę$

§2
  1. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa logowania postępując zgodnie z następującymi zaleceniami opisanymi w Załączniku.

§3
  1. W trakcie logowania do usługi zewnętrznej konieczne jest przekazanie pewnej listy danych dotyczących konta użytkownika.
  2. Przed przesłaniem danych użytkownik jest pytany o zgodę, która może być wydana jednorazowo lub na stałe.
  3. Przed zalogowaniem do usługi użytkownik może sprawdzić Politykę Prywatności dotyczącą danej usługi.

§4
  1. O ile regulamin danej usługi nie stanowi inaczej, użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie na swoje potrzeby związane z jego statusem na UTP, tj. pracy lub studiów na UTP.
  2. Użytkownik musi przestrzegać ew. dodatkowych ograniczeń opisanych na stronach usług, np. zakazu masowego pobierania danych, ich nieautoryzowanej publikacji itp.
  3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać własnego konta innym osobom.
  4. Użytkownik nie może korzystać z usług za pomocą oprogramowania wykonującego jakiekolwiek działania automatycznie.